top of page

Dedicat especialment a la edificació i urbanització, a l’estudi s’han redactat tot tipus de projectes d’obra pública i privada, tant a nivell d’equipaments com d’habitatge plurifamiliar i unifamiliar. També em tingut la oportunitat de dissenyar espai públic.

 

Gran part de la nostre obra ha estat obtinguda mitjançant concursos d’arquitectura, i ha estat premiada i publicada en diversos mitjans i exposicions en vàries ocasions.

 

Entre les obres més importants a nivell públic destaquen la biblioteca del districte IV a terrassa, l’ampliació de l’hospital de Mataró – unitat de salut mental, l’escola Fabra d’Alella, la urbanització de l’eix Sagrera-Fòrum a Barcelona, la piscina municipal de Torelló, complex esportiu de Horta a Barcelona, entre d’altres...

 

A nivell privat, s’han desenvolupat projectes d’habitatges plurifamiliars, unifamiliars i rehabilitacions d’habitatges, així com reformes interiors i disseny de mobiliari. Destaquem una torre de 56 habitatges a la plaça Europa a Barcelona, i diversos habitatges unifamiliars i reformes d’edificis protegits que han estat publicats en diverses revistes especialitzades.

 

A l’estudi es treballa cercant la solució a mida que cobreixi els objectius i expectatives del client optimitzant al màxim la inversió, convertint la evolució del disseny en un camí de col·laboració i confiança.

 

2000 Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de BCN - 2002 s'associa amb Moises Gallego - 2004 Soci fundador de Gallego Arquitectos SLP - 2012 Incica una nova etapa com a SGARQ

bottom of page