top of page

DISSENY CONSTRUCCIÓ PASSIVA / ECO

INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES

CÈDULES D'HABITABILITAT

INFORMES - DICTÀMENS

ESTUDI DE PATOLOGIES

Informes, certificats i inspeccions tècniques:

 

Amb experiència en rehabilitació i reformes d’equipaments públics i habitatges unifamiliars i plurifamiliars, oferim també la redacció de ITES i CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES, així com la obtenció de cèdules d’habitabilitat.

 

L’estudi ofereix altres serveis a finques y comunitats:

- projectes de manteniment i millora per finques

- llicències

- seguiment de les obres

- assessorament tècnic

- informes i dictàmems

- estudis de patolgies

 

Disposem d’una cartera d’industrials de la nostre total confiança per a dur les tasques si així ho requerís el client.

bottom of page